Discover All that Dublin has to Offer 

Dublin is a vibrant and colourful city just waiting to be discovered. Whether your trip is for pleasure business or a short break, Annandale is the place to stay, we are close to everything but and only based 10 minutes from the city centre in a relaxing, safe and tranquil environment.
 

We are easily accessible for that early morning flight and our fabulous city is on you door step....

 
 
Dublin City Centre
See the sights in the heart of Dublin City.
 
 
Croke Park
Explore the stunning beaches and trails along Dublin Bay.
 
 
Dublin Coast
Experience the magical match day atmosphere at Croke Park or in one of the local pubs.
 
 
Trinity College
Founded in 1592, where you will find the Book of Kells a 9th century illuminated manuscript.
 
 
Temple Bar
There is no better place to soak up the atmosphere and culture than Temple bar
 
 
Guinness Storehouse
Treat yourself to a trip to the world famous Guinness Storehouse
 

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách